Начало Новини Галерия Документи
©  Проектът „Насърчаване на гражданското участие на младите роми” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg  -
Новини
Заключителна среща На 30 март 2016 г. в гр. София се проведе заключителна среща по  проект „Насърчаване на гражданското участие на младите роми”, изпълняван от Сдружение «Нов път»  финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г. От месец юни 2015 година Сдружение „Нов път” стартира изпълнение на  проект „Насърчаване на гражданското участие на млади роми”, договор № 306/26.05.2015 г. по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.  в партньорство с Българско училище за политика ”Д. Паница”.  Проектът се реализираше 10 месеца.  Обща цел на  проекта е : 18 младежи от ромски произход  да пренесат придобитите знания и умения в обучителната програма към останалите членове на общността си и да съдействат за позитивни промени в нея. Дейностите на проекта бяха  свързани с идентифициране на причините за ниското равнище на гражданско участие на ромската общност, с определяне на необходимите знания и умения, които ще помогнат за преодоляването му  и  ще насърчат гражданското участие, чрез обучение на ромски младежи, които са лидери на обществено мнение. След приключване на дейностите  младежите ще пренесат придобитите знания и умения към останалите членове на общността си и ще съдействат за позитивни промени в нея.  Младежите преминали Програмата за  активно гражданско включване и развитие на лидерски    разработиха  нефинансови проекти, свързан с важен проблем за общността, работейки три месеца с ментори - утвърдени политически и граждански лидери. Те  представиха  проектите си  публично на срещи с местните общности, за да въвличат в дискусията максимален брой роми от различни възрасти. Обучаваните младежи от различните региони в страната създадоха мрежа, чиято основна цел е да обменя опит и експертиза при решаването на проблеми и насърчаване на гражданското участие. Проектът създаде условия младите хора  публично да поставят проблемите си и да търсят решения и ще спомогне за по-активното включване на ромската общност в изработването на публични политики и процесите на вземане на решения. Михайл Михайлов, ръководител проект Разработени материали по проекта Доклад - Гражданско участие на ромската общност в България Наръчник на ментора Помагало за писане на проекти BUP Враца Последната  шеста  среща за представяне на проектните предложения   на участниците  в  Програмата за активно гражданско включване и развитие  на лидерски умения  за млади роми «  по  проект „Насърчаване на гражданското участие на младите роми” се проведе  на 28 март 2016 г. В гр. Враца.  Представянето  на Магдалена Линдова, Борко Мишев, Баязид Иванов и Жанета Методиева  бе вълнуващо за всички участници в срещата. По проекта на Магдалена Линдова кмета на  Община Хайредин – г-н Тодор Алексиев заяви,че  застава зад идеята на Маги и в най скоро време ще организират  и проведат  заложените дейности по проекта. Бургас На 24 март 2016 г. в  гр. Бургас се състоя поредната среща за представяне на разработените нефинансови проекти на младежите участници в Програмата за активно гражданско включване и развитие  на лидерски умения  за млади роми «  по  проект „Насърчаване на гражданското участие на младите роми”, изпълняван от Сдружение «Нов път»  финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.   Стефан Стефанов, Йордан Узунов и Велчо Михалев представиха успешно разработените проекти показвайки желание за решаване на проблемите на общността  дори и чрез доброволен труд от тях и техни близки хора . Търговище В гр. Търговище на 23 март 2016 г.  – Силвия Станчева , Елисавета Костова и Тургай Ахмедов представиха успешно пред представители на общността, институциите и представители на НПО – та  страхотните  нефинансови проекти показаха задълбочен анализ на проблемите на общността, познаване на   проблематиката и същевременно гордост от  етноса. Благоевград На 21 март  2016 г  бе представянето на проектните предложения на  Саша Кирилова и Живка Велизарова в  Благоевград. Срещата  беше вълнуваща защото поставените проблеми с образованието и децата  в риск са болни теми на общността. Пловдив На 16 март 2016 г. в град Пловдив се проведе публичната дискусия по разработените проектни предложения на участници в Програмата за изграждане на лидерски умения по проект „Насърчаване на гражданското участие на младите роми”. Темите на проектите бяха насочени към ромската жена - ранни бракове и ранни раждания и към проблема с образованието като цяло в общността. Представиха се Перихан Карамукова и Ренета Кривонозова. Велико Търново Първата публична дискусия във Велико Търново по представяне на проектните предложения  се състоя на  11 март 2016 г.   Проблемите които поставиха са особено актуални в общността. Представиха се   Албена Бойчева, Стефан Стефанов и Валери Ангелов. 07.03.2016г в град Павликени, се организира информационна среща по проект "Осведоменост за развитие и борба с безработицата за всеки". Проекта е разработен от Стефан Стефанов и се изпълнява съвместно със Бюро по труда град Павликени. Проектът е по програма за активно гражданско включване и развитие на лидерски умения за млади роми ,изпълняван от Сдружение "Нов път" в партньорство с Българско училище за политика "Д.Паница." На тази трудова борса имаше представители на фирми от общината ,които предлагат работни места. На срещата присъстваха над петдесет човека, които активно търсят работа. Всеки имаше възможността да проведе разговор със работодателите относно условията на работа. Благодарност към представителите на Дирекция Бюро по труда град Павликени и на директорката г-жа И.Иванова за оказаната подкрепа. Представяне на нефинансови проекти През месец март 2016 участниците в Програмата за активно гражданско включване и развитие на лидерски умения за млади роми  при разписването на проектни нефинансови предложения  по  проект  „Насърчаване на гражданското участие на млади роми”, договор № 306/26.05.2015 г. по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.   ще представят  пред широката общественост  отразените проблеми  на общността в разписаните от тях с менторска помощ нефинансови проекти. Каним всички желаещи да вземат участие в срещите както следва : 1. 11 март 2016 г. гр. Велико Търново - Покана 2. 16 март 2016 г.  гр. Пловдив – Покана 3. 21 март 2016 г. гр. Благоевград – Покана 4. 23 март 2016 г. гр. Търговище – Покана 5. 24 март 2016 г. гр. Бургас – Покана 6. 28 март 2016 г. гр. Враца – Покана Разработване на нефинансови проекти и менторска програма за завършващите обучението . Всеки един от завършилите Програмата за активно гражданско включване и развитие на лидерски умения за млади роми ще разработи нефинансов проект, насочен към разрешаването на важен за ромската общност проблем. Проблемите ще бъдат определени на база на есетата, с които младежите са кандидатствали за програмата. Дейността е насочена основно към две целеви групи: 1) групата от млади ромски лидери, завършили програмата за обучение и 2) групата на менторите, които ще подпомагат дейността на завършилите по разработването на нефинансовите проекти. Първата целева група ще бъде ангажирана с дейността още от самото начало на обучителната програма – всеки кандидат за програмата ще трябва да представи есе на тема „Кой е основният проблем на моята общност и как мога да го реша?“. Още при влизане в програмата избраните участници ще бъдат уведомени, че участието им в обучителната програма е свързано с разработването и реализирането на нефинансов проект, работата по който ще бъде подпомагана от ментор. Нефинансови проекти на участниците Менторска програма по Проект „Насърчаване на гражданското участие на млади роми” Всеки един от завършилите Програмата за активно гражданско  включване и развитие на лидерски умения за млади роми ще разработи нефинансов проект, насочен към разрешаването на важен за ромската общност проблем. Проблемите ще бъдат определени на база на есетата, с които младежите са кандидатствали за програмата. При разработването на проекта всеки участник ще бъде подпомаган от ментор – граждански активен ром или българин. Ще бъде разработена тримесечна менторска програма, в която ще се включат 4 ментора. Всеки от тях ще  подпомага дейността на 4-ма или 5-ма завършили програмата Като ментори ще бъдат поканени изявени представители на гражданския сектор , експерти от  институции , випускници на БУП , които имат опит в работа с различни общности. Ще се търси баланс мъже-жени, както и представителство на различните региони. Критерии за подбор на ментори Протокол от класиране на менторите Трети модул обучение Третият  модул от  обученията в  Програмата за активно гражданско включване и развитие  на лидерски умения  за млади роми  по  проект „Насърчаване на гражданското участие на млади роми “ на Сдружение „ Нов път” с. Хайредин  се проведе    в периода от 05  до 08 ноември 2015 г.  включително в гр. Велико Търново. Представяне на лекторите Книжка - Трети модул Втори модул обучение В  периода от 08 до 11 октомври в гр. Велико Търново се проведе вторият модул от  Програмата за активно гражданско включване и развитие  на лидерски умения  за млади роми  по  проект „Насърчаване на гражданското участие на млади роми “ на Сдружение „ Нов път” с. Хайредин.         Материали от модула : Представяне на лекторите Програма и материали КЗД Презентации от обучението Първи модул обучение Участниците в Програмата за активно гражданско включване и развитие  на лидерски умения  за млади роми  по  проект „Насърчаване на гражданското участие на млади роми “ на Сдружение „ Нов път” с. Хайредин  в периода от  10 септември до 13 септември проведоха   Първият модул от  обученията в гр. Велико Търново, хотел Панорама, ул. „Стефан Стамболов” № 63, http://www.panorama-vt.bg Материали от обучението : Представяне на участниците Представяне на лекторите Книжка - Първи модул НСРБИР Комуникация в мултикултурна среда и преодоляване на стереотипи Образователна интеграция Политическо представителство на ромите в България С уважение,        Михайл Михайлов, ръководител  проект Провеждане на интервю В края на месец   август 2015 година, се състоя заседание  на комисия  за избор на участници в  Програмата за активно гражданско включване и развитие на лидерски умения на млади роми  който премина  на два етапа: преглед на документите  и провеждане на интервю.  В офиса на сдружението се получиха   34 комплекта с документи на следните  кандидати : Албена Бойчева, Баязит Иванов, Бедрие Хюсеин, Бистра Бойчева, Бойко Мишев, Валентин Василев, Валери Ангелов, Велчо Михалев, Галина Колчева, Дафина Петрова, Деница Георгиева, Елисавета Иванова, Жанета Методиева, Живка Велизарова, Зарко Зарков, Иван Тодоров, Илия Илиев, Йордан Узунов, Кольо Иванов, Магдалена Линдова, Мария Янакиева, Милчо Каменов, Перихан Памукова, Петьо Тодоров, Радостин Манов, Райчо Манолов, Ренета Кривонозова, Росен Гошев, Саша Кирилова, Силвия Станчева, Стефан Кирилов, Стефан Стефанов, Стоян Иванов, Тургай Мехмедов.  В прикачени файлове прикачваме протоколите от работата на комисиите. Протокол интервюта Протокол от преглед на документи Удължаване на срока за подбор на участници в програмата До 10 август 2015г., Сдружение „Нов път” с. Хайредин продължава  процедура за подбор на участници в ПРОГРАМАТА ЗА АКТИВНО ГРАЖДАНСКО ВКЛЮЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ ЗА РОМИ, като част от дейностите по проект „Насърчаване на гражданското участие на младите роми”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg ПРОГРАМАТА ЗА АКТИВНО ГРАЖДАНСКО ВКЛЮЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ ЗА МЛАДИ РОМИ ще включва 3 тематични модула, всеки по 4 дни. Тя ще съчетава теоретични занятия – лекции и практически упражнения – работа в малки групи.  Обучението ще се проведе съвместно с  партньора по проекта Българско Училище за политика  „Димитър Паница” гр. София ( www.schoolofpolitics.org ) и ще обхване теми като изработване на политиките на национално и местно равнище и механизми за гражданско участие, основни елементи на ромското включване, преодоляване на стереотипите, мултикултурно разбирателство и преодоляване на езика на омразата и др. Участниците ще бъдат обучавани в различни групи умения: комуникационни, водене на преговори и управление на конфликти, работа в екип, групово решаване на проблем, анализ на заинтересованите страни. Кандидатите трябва да притежават необходимата мотивация и желание да променят общността или вече да имат опит и участие във формулирането на публични политики граждански активни и способни да увлекат след себе си максимален брой представители от местната ромска общност. Кандидатите следва да представят на следния E-mail адрес: new_road@abv.bg , посочените по-долу  документи: Автобиография – свободен формат; Копие от документ за завършено образование – сканирано копие; Мотивационно писмо за участие в проекта; Есе на тема да „Кой е основният проблем на моята общност и как мога да го реша“; Препоръки ; След предварителен подбор на участниците по документи, одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю в гр. София, като за точните дати и часове за провеждане на интервюто кандидатите, преминали първият етап на подбор, ще бъдат допълнително уведомени. Допълнителна  информация може да получите на адрес: п.к.3357, с. Хайредин, област Враца , ул. «Дафинка Чергарска № 9, тел за връзка +359 896782469, E-mail адрес: new_road@abv.bg. Михайл Михайлов.

Подбор на участници в програмата

От 01 юли  до 23 юли 2015г., Сдружение „Нов път” с. Хайредин стартира процедура за подбор на участници в ПРОГРАМАТА ЗА АКТИВНО ГРАЖДАНСКО ВКЛЮЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ ЗА РОМИ, като част от дейностите по проект „Насърчаване на гражданското участие на младите роми”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg ПРОГРАМАТА ЗА АКТИВНО ГРАЖДАНСКО ВКЛЮЧВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ ЗА МЛАДИ РОМИ ще включва 3 тематични модула, всеки по 4 дни. Тя ще съчетава теоретични занятия – лекции и практически упражнения – работа в малки групи.  Обучението ще се проведе съвместно с  партньора по проекта Българско Училище за политика  „Димитър Паница” гр. София ( www.schoolofpolitics.org ) и ще обхване теми като изработване на политиките на национално и местно равнище и механизми за гражданско участие, основни елементи на ромското включване, преодоляване на стереотипите, мултикултурно разбирателство и преодоляване на езика на омразата и др. Участниците ще бъдат обучавани в различни групи умения: комуникационни, водене на преговори и управление на конфликти, работа в екип, групово решаване на проблем, анализ на заинтересованите страни. Кандидатите трябва да притежават необходимата мотивация и желание да променят общността или вече да имат опит и участие във формулирането на публични политики граждански активни и способни да увлекат след себе си максимален брой представители от местната ромска общност. Кандидатите следва да представят на следния E-mail адрес: new_road@abv.bg , посочените по-долу  документи: Автобиография – свободен формат; Копие от документ за завършено образование – сканирано копие; Мотивационно писмо за участие в проекта; Есе на тема да „Кой е основният проблем на моята общност и как мога да го реша“; Препоръки ; След предварителен подбор на участниците по документи, одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю в гр. София, като за точните дати и часове за провеждане на интервюто кандидатите, преминали първият етап на подбор, ще бъдат допълнително уведомени. Допълнителна  информация може да получите на адрес: п.к.3357, с. Хайредин, област Враца , ул. «Дафинка Чергарска № 9, тел за връзка +359 896782469, E-mail адрес: new_road@abv.bg. Михайл Михайлов.

Покана за участие във фокус групи

Уважаеми/а господине/госпожо, Във връзка с изпълнението  на дейност „ Изготвяне на матрица на проблемите, свързани с гражданското  участие на ромите и необходимите знания и умения за тяхното  решаване”  по проект „Насърчаване на гражданското участие на младите роми”, изпълняван от Сдружение «Нов път» финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Ви каним да вземете участие в провеждането на фокус група  на  18 август 2015 година от  9,30  часа  в Хотел „Феникс”   ул. „Тодор Александров“ 78, 2700 гр. Благоевград. Целта на фокус групата е  да се идентифицират проблемите, водещи  до ниско равнище на гражданска активност на ромите. Въз основа на  резултатите от документално проучване, което ще се извърши в рамките на проекта и  проведените  фокус групи ще се определят какви знания и умения са необходими, за да бъдат  решени идентифицираните проблеми. Пакетът от така очерталите  се знания и умения ще залегне в обучението на младите ромски лидери. Моля, да потвърдите участие  на +359 896782469 или на  е-mail адрес: new_road@abv.bg в срок до 17,00 часа на 12.08.2015 г. При участие във фокус групата се възстановяват пътните разходи – автобусни билети в двете посоки  или разходите за  заредено гориво на личен автомобил. При участние на двама или  повече от двама  участника от организация или институция ще се възстановят  пътните разходи за участие  с лек автомобил. За целта е необходимо да представите  талон – копие на лекият автомобил, фактура за заредено гориво по километрите изчислени по bgmaps, със следните данни : Сдружение „Нов път” с. Хайредин, ул. „Крум Аврамов” № 22 , БУЛСТАТ 106586261, МОЛ : Михайл Михайлов. Допълнителна  информация може да получите на адрес: п.к.3357, с. Хайредин, област Враца , ул. «Дафинка Чергарска № 9, тел за връзка +359 896782469, E-mail адрес: new_road@abv.bg. Спаска Петрова. Провеждане на фокус група (презентация) С уважение,        Михайл Михайлов, ръководител  проект

Стартиране на проекта

От месец юни 2015 година Сдружение „Нов път” стартира изпълнение на  проект „Насърчаване на гражданското

участие на млади роми”, договор № 306/26.05.2015 г. по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия

механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.  в партньорство с Българско училище за политика

”Д.Паница”.

 Проектът е с продължителност 10 месеца. Обща цел на проекта е Целта е младежите да пренесат придобитите знания

и умения към останалите членове на общността си и да съдействат за позитивни промени в нея.

Специфични цели  на проекта: Създаване на условия за уязвимите групи, включително роми, да поставят публично свои проблеми и да предприемат подходящи действия за тяхното разрешаване Осигуряване на участие на представители на уязвимите групи,включително роми, в процесите на вземане на решение и формулиране на политики Подкрепа и/или разпространение на механизми за самопомощ и солидарност Повишаване на взаимодействието между уязвими групи имаргинализирани общности с гражданските Проектът е свързан с идентифициране на причините за ниското равнище на гражданско участие на ромската общност, с определяне на необходимите знания и умения, които ще помогнат за преодоляването им и ще насърчат гражданското участие, и с обучение на ромски младежи, които са лидери на обществено мнение. Целта е младежите да пренесат придобитите знания и умения към останалите членове на общността си и да съдействат за позитивни промени в нея. Обучаваните роми ще разработят нефинансов проект, свързан с важен проблем за общността, като ще имат ментори - утвърдени политически и граждански лидери. Младите роми ще представят проектите си  публично на срещи с местните общности, за да въвличат в дискусията максимален брой роми от различни възрасти. Обучаваните младежи от различните региони в страната ще създадат мрежа, чиято основна цел е да обменя опит и експертиза при решаването на ромските проблеми и насърчаване на гражданското участие. Проектът ще създаде условия младите роми публично да поставят проблемите си и да търсят решения и ще спомогне за по-активното включване на ромската общност в изработването на публични политики и процесите на вземане на решения. С уважение,        Михайл Михайлов, ръководител  проект
Новини
EN | БГ