EN | БГ
©  Проектът „Насърчаване на гражданското участие на младите роми” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg  -
Документи
Начало Новини Галерия Документи
Разработени материали по проекта Доклад - Гражданско участие на ромската общност в България Наръчник на ментора Помагало за писане на проекти Представяне на нефинансови проекти 11 март 2016 г. гр. Велико Търново - Покана 16 март 2016 г.  гр. Пловдив – Покана 21 март 2016 г. гр. Благоевград – Покана 23 март 2016 г. гр. Търговище – Покана 24 март 2016 г. гр. Бургас – Покана 28 март 2016 г. гр. Враца – Покана Разработване на нефинансови проекти Нефинансови проекти на участниците Менторска програма Критерии за подбор на ментори Протокол от класиране на менторите Трети модул обучение Представяне на лекторите Книжка - Трети модул Втори модул обучение Представяне на лекторите Програма и материали КЗД Презентации от обучението Първи модул обучение Представяне на участниците Представяне на лекторите Книжка - Първи модул НСРБИР Комуникация в мултикултурна среда и преодоляване на стереотипи Образователна интеграция   Политическо представителство на ромите в България

Провеждане на интервю

Протокол интервюта Протокол от преглед на документи Провеждане на фокус група (презентация)
Документи